Вы здесь

Особливості пенсійного забезпечення медичних працівників

Пенсійний фонд інформує

Пунктом „е” статті 55 Закону України „Про пенсійне забезпечення” передбачено, що право на пенсію за вислугу років мають працівники охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи у закладах і на посадах, затверджених Кабінетом Міністрів України. Більш детально - начальник Павлоградського відділу обслуговування громадян Г.В. КОВАЛЕНКО.

Перелік закладів і установ охорони здоров’я і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909, згідно з яким до спеціального стажу, що дає право на пенсію за вислугу років, зараховуються, зокрема, періоди роботи у закладах охорони здоров’я на посадах лікарів та середнього медичного персоналу (незалежно від найменування посад).

З 01.04.2015 року збільшено необхідний спеціальний стаж за вислугу років з 25 до 30 років (поступово протягом 9 років до 31 березня 2024 року). Із 1 січня 2016 року встановлено пенсійний вік, після досягнення якого особи мають право на пенсію за вислугу років, від 50 до 55 років. Працівники охорони здоров’я після досягнення 55 років і за наявності спеціального стажу роботи за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України, станом на 1 квітня 2015 – не менше 25 років та після цієї дати:

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року – не менше 25 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року – не менше 26 років;

з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року – не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року – не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року – не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року – не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року – не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року – не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року – не менше 29 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 року або після цієї дати – не менше 30 років.

До досягнення 55-річного віку право на пенсію за вислугу років мають працівники охорони здоров’я, які в період до 1 січня 2016 року мали вислугу років на відповідних посадах не менше 25 років 6 місяців;

1971 року народження і старші за наявності зазначеної вище вислуги років на цих посадах та після досягнення ними такого віку:

50 років – які народилися з 1 січня 1966 року по 30 червня 1966 року;

50 років 6 місяців – які народилися з 1 липня 1966 року по 31 грудня 1966 року;

51 рік – які народилися з 1 січня 1967 року по 30 червня 1967 року;

51 рік 6 місяців – які народилися з 1 липня 1967 року по 31 грудня 1967 року;

52 роки – які народилися з 1 січня 1968 року по 30 червня 1968 року;

52 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 1968 року по 31 грудня 1968 року;

53 роки – які народилися з 1 січня 1969 року по 30 червня 1969 року;

53 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 1969 року по 31 грудня 1969 року;

54 роки – які народилися з 1 січня 1970 року по 30 червня 1970 року;

54 роки 6 місяців – які народилися з 1 липня 1970 року по 31 грудня 1970 року;

55 років – які народилися з 1 січня 1971 року.

Згідно ст.7 Закону України „Про пенсійне забезпечення” пенсії за вислугу років призначаються лише при залишенні роботи, що дає право на цей вид пенсії.

Чи всі медичні працівники мають право на пенсію за вислугу років?

Ні. Право на пенсію за вислугу років мають лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад). Перелік посад і закладів, робота яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 р. № 909 (далі –Перелік № 909).

Який порядок обчислення спеціального стажу?

Порядок обчислення спеціального стажу й умови, за яких особа набуває право на пенсію за вислугу років, визначено Законом України „Про пенсійне забезпечення”.

Під час визначення права на пенсію за вислугу років стаж обчислюється за нормами Закону України „Про пенсійне забезпечення” та постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637 – за даними трудової книжки, а за потреби – на підставі уточнюючих довідок.

Чи дає право на пенсію за вислугу років робота в приватній лікарні?

Робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених Переліком № 909 дає право на пенсію незалежно від форми власності або відомчої належності закладів та установ за умови державної реєстрації та акредитації закладів охорони здоров’я, порядок якої встановлюється законодавчими актами України.

Чи зараховується до спеціального стажу час роботи на виборній посаді в органах місцевого самоврядування? За яких умов?

Згідно зі ст.7 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування визначається, зокрема Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”, яким передбачено, що час роботи на виборній посаді в органах місцевого самоврядування зараховується до стажу роботи за тією спеціальністю, за якою депутат працював до обрання. При цьому якщо спец стажу достатньо для виходу на пенсію за вислугу років без урахування часу роботи на виборній посаді в органі місцевого самоврядування, то звільнення із цієї посади для призначення пенсії не вимагається, і пенсія за вислугу років виплачується й під час роботи особи в органі місцевого самоврядування.

Чи зараховується до спеціального стажу час навчання в медичному училищі чи інституті?

Зарахування до спеціального стажу часу навчання в учбових закладах чинним законодавством України не передбачено.

Чи зараховується до такого стажу час здійснення медичним працівником медичної практики?

Період здійснення медичної практики (на підставі ліцензії) медичним фахівцем, котрий зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності (фізична особа) та який у той час не перебуває у трудових відносинах із закладом охорони здоров’я, не зараховується до спеціального стажу, оскільки законодавством передбачено одночасне виконання двох умов: робота у відповідному закладі та на відповідній посаді.

Водночас за наявності у такої особи належної кількості спеціального стажу та якщо вимагається – досягнення пенсійного віку, тобто вона має право на призначення пенсії за вислугу років, припинення підприємницької діяльності під час призначення пенсії за вислугу років не вимагається, оскільки це не є робота, яка дає право на призначення пенсії за вислугу років.